Menu
Obec Lípa
Obec Lípa
Lípa, Petrkov, Dobrohostov, Chválkov

Soutěž - Rok života v obcích kraje Vysočina

Do 16. 5. 2021 hlasujte pro naši obec v soutěži ROK ŽIVOTA V OBCÍCH KRAJE VYSOČINA.

Stejně jako v roce minulém byla i letos zrušena celostátní soutěž Vesnice roku, která každoročně povzbuzuje obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova a upozorňuje širokou veřejnost na význam venkova. I v této nelehké době však realizují obce řadu činností na podporu kvality života místních obyvatel. Proto se krajský Spolek pro obnovu venkova a Sdružení místních samospráv ve spolupráci s Krajem Vysočina dohodly, že jako náhrada bude 1. března 2021 vyhlášena soutěž s názvem ROK ŽIVOTA V OBCÍCH KRAJE VYSOČINA. Cílem této soutěže je zviditelnit činnost těch nejmenších obcí v Kraji Vysočina při řešení mimořádných situací spojených s dopadem pandemie COVID-19 do jejich běžného života.

„V této soutěži chceme vyzdvihnout vzájemnou spolupráci a sounáležitost obyvatel, spolků, dobrovolníků, místních podnikatelů a vedení obcí, které jsme mohli být v loňském roce svědkem na mnoha místech našeho kraje. Vítězné příspěvky mohou být příkladem dalším obcím při snaze zajistit dostupnost služeb a kvalitu života svých obyvatel v dnešní nelehké době, na kterou nikdo z nás nebyl připraven,“ uvedla Hana Hajnová, náměstkyně pro oblast regionálního rozvoje.

Hlasovat můžete zde:

https://extranet.kr-vysocina.cz/formulare/zivotvobci2/

Datum vložení: 26. 4. 2021 0:00
Datum poslední aktualizace: 18. 7. 2021 19:45
Autor: