Menu
Obec Lípa
Obec Lípa
Lípa, Petrkov, Dobrohostov, Chválkov

Přidružené obce

Petrkov

První písemná zpráva je z roku 1381. Německý název byl Hohendorf a vznikla stejně jako jiné hornické osady v době německé kolonizace. Již v 16. století zde bylo známé klimatické místo, proslulé léčivými prameny. První lázeňské budovy zde vznikly v roce 1729. Podle legendy si zde za prusko-rakouských válek v 18. století léčilo válečná zranění asi 3000 důstojníků a stejně tak ve válkách napoleonských. Současná lázeňská budova pochází z roku 1777 a v roce 1890 byla po požáru přestavěna. Lázně byly v provozu až do druhé světové války. Dle posudku profesora pražské univerzity MUDr. Lercha jejich voda obsahovala síran sodný, vápenatý, uhličitan sodnatý, horečnatý, železnatý, vápenatý a kyselinu křemičitou.

Západně od lázní se rozkládá ves Petrkov se zámečkem. Zámeček, stojící na místě renesanční tvrze, pochází z druhé poloviny 18. století. Zde se narodil básník a grafik Bohuslav Reynek (1892-1971). Svoji literární činnost zahájil v dvacátých letech překlady francouzské poezie, následovaly překlady poezie německé a tvorba vlastní, inspirovaná často biblickými příběhy. Nelehký život v osamocení v petrkovském "zámečku" s ním sdílela jeho manželka a francouzská básnířka Suzanne Renaudová (1889-1964).

V Petrkově najdete zajímavá stavení s typickou venkovskou architekturou. V první polovině 20. století zde pracovala sklářská brusírna, byly tu 2 mlýny a vyráběl se zde škrob.

Doprava

  • železniční zastávka na trati Havlíčkův Brod - Humpolec
  • autobusová zastávka na lince Havlíčkův Brod - Lípa - Úsobí -Skorkov

Dobrohostov

První zmínka o obci je z roku 1379, kdy náležela k panství heráleckému. Obec měla také německé jméno Schechlenz, což značí malý důl a navozuje skutečnost, že obec vznikla jako německá hornická osada.

V lese asi 2 km od osady na levém břehu Úsobského potoka stojí kaple s barokními soškami sv. Barbory a sv. Markéty. Nedaleko ní vyvěrá studánka, která má údajně kouzelnou moc. Roku 1812 tam došlo k zázračnému uzdravení, a proto tam od roku 1813 byla umístěna pískovcová pokladnice. Ve zdejší vodě byl zjištěn větší obsah jodu a radonu. Později byla nedaleko postavena drobná kaplička. Litinový kříž u kapličky pochází z roku 1885. Novobarokní poutní kaple byla postavena až v letech 1935-36.

Každoroční pouť se zde koná vždy první neděli po svátku sv. Anny.

Doprava

  • autobusová zastávka na lince Havlíčkův Brod - Lípa - Úsobí -Skorkov

Chvalkov

Místní část obce Lípa, jež se nachází asi 5 km jihozápadně od Lípy na západní straně "Turkova kopce" (599 m n.m.) spadajícího do údolí, kterým protéká Úsobský potok (vlévající se do Sázavy). Na druhé straně se údolí zdvíhá do zalesněného vrchu "Hradiště"(592 m n.m.).

V malebné krajině mezi obcemi Lípa a Úsobí leží vesnička Chválkov. Její jméno patrně znamená, že zde byl Chválkův dvůr. Její jméno se po celá staletí neměnilo, měnili se však majitelé, těmi posledními bylo panství Úsobí a Střítež.

Uprostřed malé návsi stojí zděná zvonička a barokní socha sv.Jana Nepomuckého z r.1768.

Doprava

  • autobusová zastávka na lince Havlíčkův Brod - Lípa - Úsobí -Skorkov

 

Vybráno z knihy Havlíčkobrodsko